You are about to leave our site to visit: http://www.md-tech.ru/news/otkrytie-6-zalnogo-myagkogo-kinoteatra-seti-imperiya-igr-v-torgovom-parke-otrada-na-pyatnitskom-shos.html Note: We are in no way affiliated to "http://www.md-tech.ru/news/otkrytie-6-zalnogo-myagkogo-kinoteatra-seti-imperiya-igr-v-torgovom-parke-otrada-na-pyatnitskom-shos.html".